Om kommune.nu

Om kommune.nu

Kjapp oversikt med tall fra FHI

Kjapp oversikt med tall fra FHI

Tallene på siden

Tallmaterialet på denne siden kommer ikke overraskende fra Folkehelseinstituttet FHI som samler det inn via Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

  • For detaljert, interaktiv oversikt fra FHI med nøkkeltall for dag og uke, følg denne lenken.
  • For mer informasjon om overvåking av SARS-CoV-2 og statistikken FHI kan tilby, klikk her.

kommune.nu baserer seg utelukkende på tall for de siste 14 dagene som hentes hverdager rundt kl. 13. FHI publiserer ikke tall i helgen, helligdager og i ferier, og i slike tilfeller vil beregninger gå over de 14 siste tilgjengelige datapunkter. Dette er en frivillig, ikke-kommersiell tjeneste som er laget for å raskt kunne: sjekke enhver kommune; sammenligne kommuner; sjekke tilstanden i fylket; og lage og lagre egne spørringer. Innplasssering av områder inn i kategoriene grønn, oransje eller rød følger i grove trekk anbefalingene til EUs ECDC som man finner her.

Om tjenesten

Den minste bestanddelen på kommune.nu er kommunen. Man kan spørre etter enkelte kommuner, etter fylker eller sammenligne tilfeldig utvalgte kommuner. For eksempel kan man sjekke alle kommunene langs E6. Klikk på lenken spørring for å gjøre arbitrære utvalg.

Jeg mottar med takk oversettelser av fraser og linjer med tekst fra kommune.nu til andre språk. Hvis du er interessert i å oversette fra norsk eller engelsk til f.eks. samisk, kvensk, polsk etc. så er dette absolutt verdifullt. Ta kontakt med meg her. Oversettelser kan gjøres i programvare eller i notisblokk (så legger jeg det inn eventuelt).

Teknisk og juridisk

Denne websiden eller «appen» består hovedsaklig av Python 3 skrevet av undertegnede, og som leveres v.h.a. Starlette med jinja2 maler og Bulma CSS. Det finnes ikke JavaScript på siden.

Kildekoden er fri programvare og distribueres under GNU Affero License versjon 3. Med andre ord: ikke skyld på meg hvis det ikke virker, men gi meg gjerne beskjed!